Name Description Download File Size
2022.09.18 Øvaluering 2022 - Referat.pdf
Download 140 KB
2021.11.24 Øgruppemøde 2 Referat.pdf

Sæsonen 2021/2022: Møde 2

 • Kommende arrangementer
 • Sæsonen 2022: Igangsættere og Regnskabsførere
 • Øgruppens arbejdsgrupper / ansvarsfordeling
 • Byggeweekend
 • Sangbog
 • Årshjulet
Download 201.2 KB
2021.10.13 Øgruppemøde 1 Referat.pdf
Sæsonen 2021/2022: Møde 1
 • Konstituering af øgruppen
 • Budget
 • Kommende arrangementer
 • Overblik: Igangsættere og Regnskabsførere
 • Jubilæum
 • Kommunikation
 • Engagement i Øgruppen
 • Punkter til kommende øgruppemøder
Download 98 KB
2021.09.19 Øvaluering 2021 Referat (inkl. regnskab 2020-2021 samt budget 2021-2022).pdf
Øvaluering 2021
 • Beretning fra Øgruppen
 • Regnskab samt budget
 • Evaluering af sommeren 2021
 • Indkomne
  • Forslag vedr. skitur-støtteforening
  • Forslag vedr. debatgruppe på Facebook
  • Forslag vedr. deltagerloft på Facebook
  • Forslag vedr. penge fra den gamle skiturskonto
 • Valg af ny Øgruppe
 • Valg af revisor
 • Eventuelt
Download 425.7 KB
2021.06.13 Øgruppemøde 10 Referat.pdf
Sæsonen 2020/2021: Møde 10
 • Trøjer
 • Jubilæumsbudget til ugerne
 • PC, Telefon, iZettle
 • Corona-tiltag
 • Refusioner
 • Éndagsbilletter
 • Postbåd og mails
 • To Do frem mod sæsonstart
Download 2.6 MB
2021.05.12 Øgruppemøde 9 Referat.pdf
Sæsonen 2020/2021: Møde 9
 • Postbådsbooking
 • Corona-pas
 • Jubilæet
 • SoMe-kampagne
 • Ny Computer til regnskabsførerne
 • Bank
 • Trøjer
Download 71.5 KB
2021.04.08 Øgruppemøde 8 Referat.pdf
Sæsonen 2020/2021: Møde 8
 • Billetter
 • Bank
 • Båd og Bådeforsikring
Download 56.1 KB
2021.03.24 Øgruppemøde 7 Referat.pdf
Sæsonen 2020/2021: Møde 7
 • Billetloft
 • Billetpriser
 • Postbådsbilletter
 • Udmeldinger på Facebook
Download 63.3 KB
2021.02.23 Øgruppemøde 5 Referat.pdf
Sæsonen 2020/2021: Møde 5
 • Billetter
 • Postbåden
 • Jubilæumsplaner
 • Oversigt over sæsonens Igangsættere og Regnskabsførere
Download 70.1 KB
2021.03.10 Øgruppemøde 6 Referat.pdf

Sæsonen 2020/2021: Møde 6

 • Billetsalg
 • Jubilæum
 • Landzonetilladelse
 • Forlejr 2021
Download 40.9 KB
2021.01.14 Øgruppemøde 4 Referat.pdf
Sæsonen 2020/2021: Møde 4
 • Bankkonto
 • Diskutere sæsonen 2021-2022: Uge 26-30
 • Jubilæumsgruppen
 • Kontrakter
 • Tekster til hjemmesiden
Download 75.9 KB
2021.01.07 Øgruppemøde 3 Referat.pdf
Sæsonen 2020/2021: Møde 3
 • Bankkonto
 • Diskussionspunkter til næste møde
 • Diskussion af sæsonen 2021-2020: Uge 26-30
Download 57.2 KB
2020.10.21 Øgruppemøde 2 Referat.pdf
Sæsonen 2020/2021: Møde 2
 • Konstituering af øgruppen
 • Jubilæum 2021
 • Regnskabsprogram – status
 • Kommunen – status
 • Fonde – status
 • Søb – status
 • Status omkring igangsættere og regnskabsføre for Ø-lejr 2021
Download 73 KB
2020.09.30 Øgruppemøde 1 Referat.pdf
Sæsonen 2020/2021: Møde 1
 • Første møde i den nye sæson
 • Præsentation af øgruppe medlemmer
Download 67.2 KB
Øvaluering 2020 - referat.pdf
Indhold
 • Øgruppens Beretning
 • Regnskab
 • Evalueringen af sæsonen 2020's uger
 • Indkomne forslag
  • Vejlø Skitur
  • Gæster i lejren
 • Valg af ny Øgruppe (til sæsonen 2020/2021)
 • Valg af ny revisor
 • Eventuelt
Download 178.2 KB
2020.08.23 Øgruppemøde 11.pdf
Sæsonen 2019/2020: Møde 11
 • Årets regnskab
 • Købmand/indkøb
 • Kommunen – tilladelser
 • Hvordan sæsonen er forløbet uge for uge
Download 62.2 KB
Øvaluering 2020 dagsorden.pdf
Dagsorden til Øvalueringen 2020
 1. Valg af ordstyrer og referent
 2. Beretning fra Ø-gruppen
 3. Gennemgang og godkendelse af regnskabet for 2020
 4. Evaluering af sommerens uger
  1. Uge 27:
  2. Uge 28:
  3. Uge 29:
  4. Uge 30:
  5. Uge 31:
 5. Indkomne forslag
  1. Vejlø Skitur
  2. Gæster i lejren
 6. Valg af ny ø-gruppe, herunder ny ø-regnskabsfører/kasserer (Marianne genopstiller ikke)
 7. Valg af revisor (Kjeld genopstiller ikke)
 8. Evt.
Download 185.6 KB
Vejlø Øvaluering og Gensynshygge 2020 (Invitation).pdf

Tilmelding
Skriv til kontakt@vejloeoelejr.dk om du kommer til Øvaluering, Gensynshygge eller begge arrangementer

Øvaluering

 • Lørdag d. 19. september kl. 13.00-17.00
 • Værkstedet på Falkevej 21, 3400 Hillerød

Gensynshygge

 • Lørdag d. 19. september kl. 18.00-23.59
 • (Samme adresse)
Download 179.8 KB
2020.06.24 Øgruppens samlede udmeldinger ift. corona samt afviklingen af sæsonen 2020.pdf

Indhold

 • Hygiejneregler & Opfordringer
 • Øgruppens indstilling til afviklingen af sæsonen 2020
 • Deltagerloftet
 • Køb af billetter
 • Billetsalget via Ticketmaster
 • Åbning af billetsalg
 • Billetreservation hos uge-regnskabsførerne
 • Gyldig billet eller billet-reservation er påkrævet - Ingen ’spontan-køb’ af billetter på øen
 • Refusion af billetter
 • Transport til Vejlø: Postbåden
 • Parkeringsafgift ved parkering i Lindelse
 • Kort om faciliteterne
 • Optimering’ i teltene
 • Covid-19’s effekt på ugerne
 • Overgangen mellem ugerne
 • Medbring kontanter til kiosken
 • Medbring gerne egen sprit
 • Fundamentet for Øgruppens tiltag ifm. covid-19
 • Regeringens udkast til forsamlingsloftet
 • Sundhedsstyrelsens Retningslinjer
 • Kulturministeriets retningslinjer for idræts- og udendørs foreningsliv
 • Spejdernes covid-19-tiltag
Download 527.4 KB
2020.06.22 Øgruppemøde 10 Referat.pdf

Sæsonen 2019/2020: Møde 10

 • Håndtering af billet-frigivelse på Ticketmaster
 • Ingen ventelister til billetsalget
 • Politik om salg af madbilletter
 • Politik vdr. brugsbåden + parkeringsmulighed og -afgift i Lindelse
 • Efterlejr
 • Årshjulet
 • Salg af Hoodies
Download 68.2 KB
2020.06.09-11 Øgruppemøde 7-8-9 Referat.pdf

Sæsonen 2019/2020: Møde 7-8-9

Baggrundsmateriale forud for mødet:

 • Regeringens udspil til forsamlingsloftet
 • Sundhedsstyrelsens retningslinjer
 • Kulturministeriets retningslinjer for udendørs idræts- og foreningsliv
 • Spejdernes tiltag ift. covid-19

Øgruppens Beslutningspunkter:

 • Hvordan sikrer vi, at vi overholder forsamlingsloftet?
 • Hvordan kan vi oversætte retningslinjerne omkring afstandskravet til en Vejlø-kontekst?
 • Fastlæggelse af sæsonens deltagerloft
 • Politik vedrørende personer der udviser symptomer på covid-19
 • Hvordan kan vi oversætte Sundhedsstyrelsens retningslinjer for håndhygiejne til en Vejlø-kontekst?
 • Hvordan kan vi oversætte Sundhedsstyrelsens retningslinjer for kontaktreduktion til en Vejlø-kontekst?
 • Det økonomiske billede
 • Fortrinsret til billetter
 • Hvordan påvirkes ugerne af covid-19?
Download 105.2 KB
2020.05.10 Øgruppemøde 6 Referat.pdf

Sæsonen 2019/2020: Møde 6
Sammenfatning af hvilke initiativer Øgruppen benytter sig af i beslutningsprocessen frem imod d. 11. juni, hvor Øgruppen senest beslutter, om Vejlø Ølejr 2020 afholdes. Øgruppen vil...:

 • Rådføre sig med sundhedsmyndighederne
 • Sparre med de øvrige ølejre
 • Udarbejde økonomiske scenarier
Download 45.5 KB
2020.04.04 Øgruppe(online)møde 5 Referat.pdf
Sæsonen 2019/2020: Møde 5
 • Coronasituationen
  • Deadline for evt. aflysning (11. Juni)
  • Den økonomiske situation
  • Refundering af Ticketmaster-billetter
 • 50-års Jubilæum
  • Budget
  • Styregruppen
 • Kommuneansøgninger
 • Mulighed for klatrevæg
 • Marketing-kampagner på Facebook
Download 120.3 KB
2020.03.03 Øgruppemøde 4 Referat.pdf
Sæsonen 2019/2020: Møde 4
 • Arbejdsweekend (agenda)
 • Ticketmaster afbestillingspolitik
 • Vejlø Ølejr's mailadresser
 • Vejlø Ølejr 50-års jubilæum
Download 270.1 KB
2020.01.28 Øgruppemøde 3 Referat.pdf
Sæsonen 2019/2020: Møde 3
 • Julefrokost, evaluering
 • Arbejdsweekend
 • Ticketmaster afbestillingspolitik
Download 114.2 KB
2019.12.10 Øgruppemøde 2 Referat.pdf
Sæsonen 2019/2020: Møde 2
 • Redningsveste (bevilling 64 stk.)
 • Overblik over den kommene sæson: Temaer, igangsættere og uge-regnskabsførere
 • Økonomi-styring i løbet af sæsonen
 • Generel økonomi
 • Ticketmaster (vi tager opgaven i egen hånd)
 • Hjemmeside-status
 • Arrangementer
 • Jubilæum (2021)
Download 275.9 KB
2019.11.17 SØB Generalforsamling Referat.pdf
Dagsorden
 • Ansøgninger om medlemsskab (i alt: 8 ølejre)
 • Aktivitetsplan for det kommende indeværende år
 • Udvalg i SØB
 • Budget
 • Valg
 • Fastsættelse af dato for næste års generalforsamling (21-22 nov. 2020)
 • Ticketmaster
Download 3.3 MB
2019.11.17 ØB Rep-møde Referat (inkl. regnskab 2018-2019).pdf

Dagsorden

 • Udtrædende ølejre
 • Beretninger fra diverse udvalg
 • Beretning fra KOO
 • Samarbejdet i ØB og SØB
 • Regnskab
Download 4.8 MB
2019.11.05 Ekstraordinær øvaluering referat.pdf

Dagsorden:
Endelig godkendelse af de af SØB forhåndgodkendte vedtægter for Foreningen Vejlø Ølejr, med henblik på overdragelse af Vejlø Ølejrs aktiviteter til Foreningen Vejlø Ølejr.

Download 131.8 KB
Vedtægter for foreningen Vejlø ølejr - 2019 red sep19.pdf

Vedtægter revideret efter Øvalueringen 2019.
Vedtægterne er sat til endelig afstemning Tirsdag d. 5. November 2019 (Indkaldelse hertil ses i dokumentet "indkaldelse til ekstraordinær øvaluering nov 2019").

Download 671 KB
2019.10.06 Øgruppemøde Referat.pdf

Sæsonen 2019/2020: Møde 1

 • Præsentation af Øgruppens medlemmer
 • Øgruppens kommunikation udadtil og indadtil
 • Evaluering af Øvalueringen/Gensynsweekenden
 • Status på Vejlø's vedtægter (ifm. foreningsdannelse)
 • Status på Ugetemaer, Regnskabsførere og Igangsættere for sommeren 2020
 • Nye tiltag på hjemmesiden
Download 119.7 KB
2019.09.07 Øvaluering 2019 (Referat).pdf
Download 1.6 MB
indkaldelse til ekstraordinær øvaluering nov 2019.pdf
Download 217.7 KB
2019.05.27 Øgruppemøde Referat.pdf
Download 173.9 KB
2019.08.11 Øgruppemøde Referat.pdf
Download 156.7 KB
2018.04.04 Øgruppemøde Referat (ekstraordinært).pdf
Download 95.2 KB
2018.09.08 Øgruppens Beretning.pdf
Download 518.4 KB
2018.09.08 Øvaluering.pdf
Download 678.6 KB
2018.10.03 Øgruppemøde Referat.pdf
Download 159.3 KB
2019.01.09 Øgruppemøde Referat.pdf
Download 90.6 KB
2019.03.02 Øgruppemøde Referat.pdf
Download 119.9 KB
2018.03.18 Øgruppemøde Referat.pdf
Download 233.6 KB
2017.09.24 Øgruppemøde Referat.pdf
Download 77.3 KB
2018.01.07 Øgruppemøde Referat.pdf
Download 86.5 KB
2017.04.22 Øgruppemøde Referat.pdf
Download 196 KB
2017.05.26 Øgruppemøde Referat.pdf
Download 110.2 KB
2017.02.26 Øgruppemøde Referat.pdf
Download 121.3 KB
2017.01.07 Øgruppemøde Referat.pdf
Download 151.6 KB
2016.11.20 Øgruppemøde Referat.pdf
Download 70.9 KB